Cursus JavaScript Programmeren

Cursus JavaScript Programmeren

Met JavaScript is een relatief eenvoudige scripttaal waarmee delen van een website live uitgelezen of veranderd kunnen worden zonder dat u de hele pagina hoeft te herladen. Veel websites maken al gebruik van Javascript om gebruikers een naadloze ervaring te geven als ze (bijvoorbeeld) berichten achterlaten of als er naar aanleiding van een actie op de website feedback aan de gebruiker gegeven moet worden.

Deze cursus is bedoeld voor ervaren HTML ontwerpers die willen leren hoe ze JavaScript kunnen gebruiken om web pagina’s interactiever te maken.

Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is kennis van en ervaring met HTML vereist. Voorafgaande kennis van programmeren is niet vereist, maar wel bevorderlijk voor de begripsvorming.

De onderwerpen worden besproken aan de hand van presentatie slides. Demos worden gebruikt om de stof te verduidelijken. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De code wordt getest in verschillende browsers. 

Deze cursus behandelt de basisprincipes en het gebruik van de JavaScript-taal in HTML-pagina’s. Na een inleiding over de verschillende manieren waarop JavaScript in HTML pagina’s kan worden opgenomen en hoe de code wordt uitgevoerd, wordt de ECMA JavaScript standaard behandeld en worden de verschillen tussen browsers wat betreft JavaScript besproken. Vervolgens wordt de syntax van de JavaScript taal besproken, waaronder de variabelen, data types, operatoren en control flow constructies van JavaScript. Ook arrays en functies in JavaScript worden behandeld. Een belangrijk aspect van JavaScript en een centraal element van de cursus is de afhandeling van events op HTML pagina’s in JavaScript functies. De rol van event functies voor het laden en het submitten van pagina’s worden behandeld en de events die veroorzaakt worden door de muis en keyboard interactie worden besproken. Verder wordt aandacht besteed aan het Document Object Model van HTML pagina’s en de interactie met de pagina via JavaScript code en de DOM API. Vervolgens staat het valideren van gebruikers input in client side forms via JavaScript code is op het programma. De cursus wordt afgesloten met een bespreking van object orintatie in JavaScript.

Module 1 : JavaScript Intro

JavaScript History JavaScript Characteristics JavaScript Usage
ECMA Standard
Dynamic HTML
Script Tag
Simple Script
Writing tot Document JavaScript Code Execution Script Files
External Script Files Built-in Browser Objects Form Validation
JavaScript Objects
Timers in JavaScript Popup Boxes
Debugging JavaScript JavaScript Tooling

Module 2 : Variables and Data Types

Data Types JavaScript Types Variables
Variable Declaration Variable Initialization Identifiers
Reserved Words Identifier Examples Numbers
Special Values Number Usage
Math Object
Strings
String Usage
String Object Methods Booleans
Objects

Module 3 : Operators and Expressions

What is an Operator? JavaScript Operators Arithmetic Operators Logical Operators Comparison Operators Assignment Operators String Operators
Bitwise Operators
Bitwise Operator Examples Other Operators
Operator Precedence Expressions

Module 4 : Control Flow

Control Structures
if Statement
if Examples
if else Statement
if else Examples Multiple Selections Nested if Statements switch case Statement Iteration Statements for Loop
while Loop do..while Loop break and continue

Module 5 : Arrays

What are Arrays? Creating Arrays Initializing Arrays Accessing Arrays
Array Indexes
Array length
Processing with for Processing with for each Multidimensional Arrays Array Methods
Adding Elements Removing Elements Deleting Elements Associative
Arrays Reversing Arrays Sorting Arrays

Module 6 : Functions

What are Functions? Defining Functions Calling Functions Function Parameters Using Parameters Variable Scope Returning from Functions Passing Parameters Data Validation
Variable Argument
List Function
Best Practices

Module 7 : Events

HTML DOM Events Register Event Handlers Event Parameter
Event Handlers List Mouse Events
Key Events
The DOM
Event Model Common
DOM Events Event Object Properties DOM Level2 Event Model

Module 8 : DOM API

Document Object Model (DOM) Browser Object Model and DOM HTML DOM
Document Object

Properties and Methods DOM Navigation
Navigate and Update
DOM Manipulation
DOM Node Types
Node Type Properties Querying the DOM
Common Element Properties

Module 9 : Validation

What is Validation? Checking Form Input Regular Expressions Meta Characters Quantifiers
Character Classes
RegEx Examples
String RegEx
Methods Replacing
RexEx Flags
RegExp Object
Using RegEx

Module 10 : JavaScript Objects

JavaScript Object Orientation Objects
Defining Classes Constructors
Class Members
Fields and Properties Functions/Methods Access Modifiers
public, private, protected Safe Usage of “this” Using JSON Namespaces 


Beoordeling

Onze cursussen zijn door onze cursisten als volgt beoordeeld:

8,2/10

Certificering

Standaard examens:

Over deze opleiding

Software-versie:
NL

Talen cursusmateriaal:
NL / UK
Onder voorbehoud

Cursusmateriaal:

Belastingaftrek particulieren:
Klik voor meer informatie

In-Company mogelijkheden

Veel bedrijven willen graag een cursus verzorgd hebben op de eigen werkplek. Compu Act Opleidingen heeft ruime ervaring met het verzorgen van cursussen "on the job". Al onze cursussen kunnen wij ook bij u op locatie verzorgen. Bij meerdere deelnemers is een training bij u op locatie vaak goedkoper dan inschrijving bij onze open-roostertrainingen. Het is natuurlijk ook mogelijk om de trainingen op een van onze locaties of een door ons gehuurde locatie bij u in de omgeving te organiseren.

De voordelen:

  • Opleidingen worden verzorgd op een door uw gekozen locatie, waardoor de cursisten niet onnodig lang of ver hoeven te reizen
  • Kostenbesparing door inkoop van meerdere opleidingen tegelijkertijd
  • Veel interactie tussen medewerkers
  • Uniformiteit in begrippen, aanpak en werkwijze
  • De trainingen kunnen worden aangepast aan de specifieke wensen van uw organisatie.

Vragen?

U kunt vrijblijvend een afspraak maken met één van onze vertegenwoordigers om de mogelijkheden voor uw bedrijf te bespreken? Bel 023 551 34 09 voor een afspraak of stuur een email: info@computertraining.nl.

Lesmethodes & prijzen
Cursus: JavaScript Programmeren
Prijs: € 1300,-- excl. BTW
Cursusduur: 3 dagen
Cursusdata: Zie de cursusdata tab
Studielast: 2 dagen
Locaties: Haarlem, Amstelveen, Zaandam
Cursus: JavaScript Programmeren
Prijs: € 1.300,-- per dag per groep excl. BTW
Cursusduur: 3 dagen
Studielast: 2 dagen
Locaties: Bij u op locatie!

Anderen bekeken ook: