Cursus Python Programmeren Advanced

Naar Lesmethodes & prijzen

Python is een eenvoudig te leren, krachtige programmeertaal. Het heeft een efficiënte high-level datastructuren en een eenvoudige maar effectieve benadering van object-georiënteerd programmeren. Python’s elegante syntax en dynamische typen, samen met haar geïnterpreteerd natuur, maken het een ideale taal voor scripting en rapid application development in veel gebieden op de meeste platforms.

De Python-interpreter en de uitgebreide standaard bibliotheek zijn vrij verkrijgbaar in bron of binaire vorm voor alle grote platforms van de Python website, https://www.python.org/, en mag vrij verspreid worden. Dezelfde site bevat ook distributies van en verwijzingen naar vele gratis derden Python modules, programma’s en instrumenten, en aanvullende documentatie.

De Python interpreter kan gemakkelijk uitgebreid met nieuwe functies en gegevenstypen in C of C ++ (of andere talen opvraagbaar uit C) uitgevoerd. Python is ook geschikt als uitbreidingstaal voor klantgerichte toepassingen.

In deze cursus leren de deelnemers te programmeren in de object georiënteerde programmeertaal Python. In deze cursus zullen gevorderde onderwerpen die van belang kunnen zijn bij het programmeren in grotere projecten.

Er zullen onderwerpen aan bod komen zoals het testen en debuggen van Python code, het bouwen van een package, multithreading etcetera. Aan de andere kant zullen er ook specifieke bibliotheken langskomen, zoals toegang tot databases en data-overdracht via netwerk sockets.

 

De cursus behandelt de verschillende aspecten van het programmeren in Python. U leert de syntax van de taal en u leert omgaan met de uitgebreide Python standaardbibliotheek waardoor u niet zelf steeds opnieuw het wiel hoeft uit te vinden en snel complexere programma′s kunt bouwen.

Developers en systeembeheerders die willen leren programmeren in Python en andere personen die Python code willen begrijpen.

De cursus Phython basis moet gevolgd zijn. Voor de rest zijn kennis en ervaring met programmeren is niet strikt noodzakelijk om deel te nemen aan deze cursus. Ervaring in C, C#, Java, Perl of Visual Basic is bevorderlijk voor een goede begripsvorming.
Uitvoering

De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides. Illustratieve demo’s verduidelijken de concepten. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen.

Overzicht van Python-interpreters

 • Een overzicht met de kenmerken van de belangrijkste Python-interpreters.

Programma startup en beëindiging

 • Parameter-parsing met de module argparse en mogelijkheden van de exit functie.

Modules en packages

 • Manieren waarop modules geladen en aangesproken kunnen worden.
 • Soorten modules.
 • Locaties van modules.
 • Combineren van modules in packages.
 • Praktisch gebruik van packages.

Package distribution (distutils)

 • Distributie van packages.
 • Installeren van packages op het doelsysteem.
 • Opzetten van een setup-script.
 • Packages downloaden vanuit de Python Package Index.
 • Maken van een virtuele omgeving.

Subprocesses

 • Opstarten van commando′s met de subprocess module.
 • Koppelen van stdin, stdout en stderr aan files of pipes.

Multithreading

 • Creëren en eindigen van een nieuwe thread met de threading module.
 • Synchroniseren van threads via locks.
 • Ontwikkelen van thread-safe functies.
 • Wachten op andere threads via join.
 • Opzetten van een producer-consumer model met behulp van queues.
 • Invloed van de GIL.
 • Multiprocessing als alternatief.

Verwerken van binaire data

 • Uiteenrafelen (of construeren) van binaire data die bijv. gelezen is vanuit een file of ontvangen via een netwerk-verbinding, gebruikmakend van de struct module.
 • Valkuilen bij verwerking van binaire data.

Database toegang

 • Inleiding op databases en SQL.
 • Uitleg van API waarmee een verbinding wordt opgebouwd naar een database server en de wijze waarop SQL statements kunnen worden uitgevoerd.
 • Afhandelen van transacties.

Logging

 • Genereer logmeldingen waarbij de exacte layout en bestemming op één plek wordt geregeld met de logging module.
 • Gebruik van loggers, handlers en formatters.
 • Vastleggen van karakteristieken via configuratie-files.

Netwerk sockets (TCP/IP)

 • Socket types.
 • Client en server rolverdeling.
 • Socket API voor stream en datagram sockets.
 • TCPv4 versus TCPv6 sockets.
 • Concurrent server modellen op basis van threads of op basis van de select functie.

Testing, debugging en profiling

 • Unit testing en mock testing.
 • Coding style checkers.
 • Debugger en profiler.

Namespaces en introspection

 • Namespace in het algemeen.
 • Gebruik van speciale attributen en builtin functies om karakteristieken te achterhalen van objecten (veelal een kijkje onder de motorkap).

 

 

Lesmethodes & prijzen

Klassikaal
 • Cursus: Cursus Python Programmeren Advanced
 • Prijs: €1650,- excl. BTW
 • Cursusduur: 3 dagen
 • klassikaal
 • Cursusdata: Bekijk cursusdata
 • Studielast: 2 dagen
 • Locaties: Den Bosch, Haarlem, Leeuwarden, Limburg, Nijmegen, Rotterdam, Zaandam
In-Company/Maatwerk
 • Cursus: Cursus Python Programmeren Advanced
 • Prijs: €1300,- per dag per groep excl. BTW
 • Cursusduur: 3 dagen
 • Studielast: 2 dagen
 • Locaties: Bij u op locatie!