Cursus Python Programmeren

Cursus Python Programmeren

Python is een eenvoudig te leren, krachtige programmeertaal. Het heeft een efficiënte high-level datastructuren en een eenvoudige maar effectieve benadering van object-georiënteerd programmeren. Python's elegante syntax en dynamische typen, samen met haar geïnterpreteerd natuur, maken het een ideale taal voor scripting en rapid application development in veel gebieden op de meeste platforms.

De Python-interpreter en de uitgebreide standaard bibliotheek zijn vrij verkrijgbaar in bron of binaire vorm voor alle grote platforms van de Python website, https://www.python.org/, en mag vrij verspreid worden. Dezelfde site bevat ook distributies van en verwijzingen naar vele gratis derden Python modules, programma's en instrumenten, en aanvullende documentatie.

De Python interpreter kan gemakkelijk uitgebreid met nieuwe functies en gegevenstypen in C of C ++ (of andere talen opvraagbaar uit C) uitgevoerd. Python is ook geschikt als uitbreidingstaal voor klantgerichte toepassingen.

In deze cursus leren de deelnemers te programmeren in de object georiënteerde programmeertaal Python. Python is een taal die vaak wordt gebruikt voor installatie scripts en voor prototypes van grote applicaties. Na een inleiding over de installatie van Python en de verschillende manieren om Python scripts uit te voeren, worden de basisbegrippen van Python, zoals declaraties, variabelen en control flow structures besproken. Ook wordt aandacht besteed aan de collection structures in Python, zoals Lists, Tuples en Dictionaries. Vervolgens wordt de focus gericht op het gebruik van functies in Python met de verschillende methoden van parameter passing, zoals by value en by reference. Ook de scope van variabelen en lambda functies worden hierbij besproken. De afhandeling van fouten in Python scripts met behulp van exception handling komt aan de orde en ook de functionaliteit van diverse Python library functies, zoals die voor het benaderen van files, staat op het programma. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de opdeling van Python software in modules en komt het gebruik van namespaces en packages aan de orde. Tenslotte wordt object georinteerd programmeren met classes en objects in detail behandeld. In dit opzicht worden concepten als encapsulation, inheritance en polymorphism belicht.

 

De cursus behandelt de verschillende aspecten van het programmeren in Python. U leert de syntax van de taal en u leert omgaan met de uitgebreide Python standaardbibliotheek waardoor u niet zelf steeds opnieuw het wiel hoeft uit te vinden en snel complexere programma′s kunt bouwen.

Developers en systeembeheerders die willen leren programmeren in Python en andere personen die Python code willen begrijpen.

Kennis en ervaring met programmeren is niet strikt noodzakelijk om deel te nemen aan deze cursus. Ervaring in C, C#, Java, Perl of Visual Basic is bevorderlijk voor een goede begripsvorming.

De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides. Illustratieve demo’s verduidelijken de concepten. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen.

Module 1 : Python Intro

What is Python?
Python Features
History of Python
Getting Started
Setting up PATH
Python Environment Variables Running Python
Command Line Options Python in Interactive Mode Python in Script Mode Identifiers
Reserved Words Comments
Lines and Indentation Multi Line Statements Quotes in Python

Module 2 : Variables and Data Types

Variables
Multiple Assignment
Python Data Types
Python Numbers
Numerical Types
Number Type Conversions Conversion Functions
Built-in Number Functions Python Strings
String Operators and Operations Escape Characters
String Formatting
Triple Quotes
Raw and Unicode Strings Built-in String Functions
Python Operators
Python Booleans

Module 3 : Data Structures

Sequences and Lists
Accessing and Updating Lists Multidimensional Lists
List Operations
List Functions and Methods Tuples
Accessing Values in Tuples Usage of Tuples
Tuple Functions
Bytes and Byte Arrays
Sets and Dictionaries
Dictionary Characteristics Accessing Values in Dictionaries Updating Dictionaries
Properties of Dictionary Keys Non Mutable Keys
Dictionary Methods

Module 4 : Control Flow

Control Flow Constructs if Statement
else Statement
elif Statement
Nested if
while Loop
Infinite while Loop
for Loop
Iterating by Sequence Index break Statement
continue Statement
Loop with else Combination pass Statement

Module 5 : Functions

Functions
Function Syntax
Calling Functions
Pass by Value
Pass by Reference Overwriting References Function Arguments Keyword Arguments Default Arguments Variable Length Arguments Anonymous Functions Syntax Lambda Functions return Statement
Scope of Variables

Module 6 : Modules

Modules
import Statement
from import Statement
Locating Modules
Creating and Using Modules dir Function
Packages
Using Packages
Direct Use of Package Modules Namespaces and Scoping globals and locals Functions reload Function
Namespaces and Scoping
Test Harnass

Classes and Objects

Object Orientation in Python OO Terminology Overview Creating Classes
Class Members
Creating and Using Objects Accessing Attributes
Built-in Class Attributes Constructors and Destructors Destroying Objects Encapsulation and Data Hiding Inheritance
Constructor Chaining
Multiple Inheritance
Overriding Methods
Class Methods
Operator Overloading Polymorphism

Module 8 : Excepting Handling

Unexpected Errors
Handling Exceptions
Exception Handling Syntax Example Exception Handling except Clause no Exceptions except Clause Multiple Exceptions Standard Exceptions
try-finally Clause
Exception Arguments
Raising Exceptions
User Defined Exception

Module 9 : Python Libraries

Input and Output
IO Module
Opening Files
File Open Modes Result of Calling open File Object Attributes Reading Binary Files Writing Binary Files Reading Text Files Writing Text Files
File Positions
Renaming and Deleting Files Directory Methods
Creating Directories
Regular Expressions Matching versus Searching Search and Replace
Regular Expression Modifiers 


Beoordeling

Onze cursussen zijn door onze cursisten als volgt beoordeeld:

8,2/10

Certificering

Standaard examens:

Over deze opleiding

Software-versie:
nvt

Talen cursusmateriaal:
NL / UK
Onder voorbehoud

Cursusmateriaal:

Belastingaftrek particulieren:
Klik voor meer informatie

In-Company mogelijkheden

Veel bedrijven willen graag een cursus verzorgd hebben op de eigen werkplek. Compu Act Opleidingen heeft ruime ervaring met het verzorgen van cursussen "on the job". Al onze cursussen kunnen wij ook bij u op locatie verzorgen. Bij meerdere deelnemers is een training bij u op locatie vaak goedkoper dan inschrijving bij onze open-roostertrainingen. Het is natuurlijk ook mogelijk om de trainingen op een van onze locaties of een door ons gehuurde locatie bij u in de omgeving te organiseren.

De voordelen:

  • Opleidingen worden verzorgd op een door uw gekozen locatie, waardoor de cursisten niet onnodig lang of ver hoeven te reizen
  • Kostenbesparing door inkoop van meerdere opleidingen tegelijkertijd
  • Veel interactie tussen medewerkers
  • Uniformiteit in begrippen, aanpak en werkwijze
  • De trainingen kunnen worden aangepast aan de specifieke wensen van uw organisatie.

Vragen?

U kunt vrijblijvend een afspraak maken met één van onze vertegenwoordigers om de mogelijkheden voor uw bedrijf te bespreken? Bel 023 551 34 09 voor een afspraak of stuur een email: info@computertraining.nl.

Lesmethodes & prijzen
Cursus: Python Programmeren
Prijs: € 1250,-- excl. BTW
Cursusduur: 3 dagen
Cursusdata: Zie de cursusdata tab
Studielast: 2 dagen
Locaties: Haarlem, Amstelveen, Zaandam
Cursus: Python Programmeren
Prijs: € 1.300,-- per dag per groep excl. BTW
Cursusduur: 3 dagen
Studielast: 2 dagen
Locaties: Bij u op locatie!

Anderen bekeken ook: