Al 21 jaar uw partner in klassikale, online en inCompany ICT-opleidingen.

Naar welke cursus ben je op zoek?
Alle Klassikale en In-Company cursussen zijn ook te volgen in onze Online Live Classrooms.
logo python - Cursus Python Programmeren

Cursus Python Programmeren

Bij jou op locatie of Online (Live)

Helaas is de optie om Thuis te leren niet beschikbaar voor deze cursus
Helaas is het Open Leercentrum niet beschikbaar voor de cursus
Snel navigeren Cursus Python Programmeren
in een notendop

Samenvatting Cursus Python Programmeren

Met onze cursus Python Programmeren leer je een eenvoudige, krachtige programmeertaal. Het heeft een efficiënte high-level datastructuren en een eenvoudige maar effectieve benadering van object-georiënteerd programmeren. Python’s elegante syntax en dynamische typen, samen met de geïnterpreteerde natuur, maken het een ideale taal voor scripting en rapid application development in veel gebieden op de meeste platforms.

8.8
8.8/10
dit ga je leren

Inhoud Cursus Python Programmeren

De Python-interpreter en de uitgebreide standaard bibliotheek zijn vrij verkrijgbaar in bron of binaire vorm voor alle grote platforms van de Python website en mag vrij verspreid worden. Dezelfde site bevat ook distributies van en verwijzingen naar vele gratis derden Python modules, programma’s en instrumenten met aanvullende documentatie.De Python interpreter kan gemakkelijk uitgebreid met nieuwe functies en gegevenstypen in C of C ++ (of andere talen opvraagbaar uit C) uitgevoerd. Python is ook geschikt als uitbreidingstaal voor klantgerichte toepassingen.

Wat jij leert tijdens de cursus Python

Cursusmodule 1 : Python Intro

What is Python?
Python Features
History of Python
Getting Started
Setting up PATH
Python Environment Variables Running Python
Command Line Options Python in Interactive Mode Python in Script Mode Identifiers
Reserved Words Comments
Lines and Indentation Multi Line Statements Quotes in Python

Cursusmodule 2 : Variables and Data Types

Variables
Multiple Assignment
Python Data Types
Python Numbers
Numerical Types
Number Type Conversions Conversion Functions
Built-in Number Functions Python Strings
String Operators and Operations Escape Characters
String Formatting
Triple Quotes
Raw and Unicode Strings Built-in String Functions
Python Operators
Python Booleans

Cursusmodule 3 : Data Structures

Sequences and Lists
Accessing and Updating Lists Multidimensional Lists
List Operations
List Functions and Methods Tuples
Accessing Values in Tuples Usage of Tuples
Tuple Functions
Bytes and Byte Arrays
Sets and Dictionaries
Dictionary Characteristics Accessing Values in Dictionaries Updating Dictionaries
Properties of Dictionary Keys Non Mutable Keys
Dictionary Methods

Cursusmodule 4 : Control Flow

Control Flow Constructs if Statement
else Statement
elif Statement
Nested if
while Loop
Infinite while Loop
for Loop
Iterating by Sequence Index break Statement
continue Statement
Loop with else Combination pass Statement

Cursusmodule 5 : Functions

Functions
Function Syntax
Calling Functions
Pass by Value
Pass by Reference Overwriting References Function Arguments Keyword Arguments Default Arguments Variable Length Arguments Anonymous Functions Syntax Lambda Functions return Statement
Scope of Variables

Cursusmodule 6 : Modules

Modules
import Statement
from import Statement
Locating Modules
Creating and Using Modules dir Function
Packages
Using Packages
Direct Use of Package Modules Namespaces and Scoping globals and locals Functions reload Function
Namespaces and Scoping
Test Harnass

Cursusmodule 7: Classes and Objects

Object Orientation in Python OO Terminology Overview Creating Classes
Class Members
Creating and Using Objects Accessing Attributes
Built-in Class Attributes Constructors and Destructors Destroying Objects Encapsulation and Data Hiding Inheritance
Constructor Chaining
Multiple Inheritance
Overriding Methods
Class Methods
Operator Overloading Polymorphism

Cursusmodule 8 : Excepting Handling

Unexpected Errors
Handling Exceptions
Exception Handling Syntax Example Exception Handling except Clause no Exceptions except Clause Multiple Exceptions Standard Exceptions
try-finally Clause
Exception Arguments
Raising Exceptions
User Defined Exception

Cursusmodule 9 : Python Libraries

Input and Output
IO Module
Opening Files
File Open Modes Result of Calling open File Object Attributes Reading Binary Files Writing Binary Files Reading Text Files Writing Text Files
File Positions
Renaming and Deleting Files Directory Methods
Creating Directories
Regular Expressions Matching versus Searching Search and Replace
Regular Expression ModifiersDe theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides. Illustratieve demo’s verduidelijken de concepten. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen.

Goede redenen om de cursus Python programmeren te volgen

In deze cursus leer je te programmeren in de object georiënteerde programmeertaal Python. Python is een taal die vaak wordt gebruikt voor installatie scripts en voor prototypes van grote applicaties. Na een inleiding over de installatie van Python en de verschillende manieren om Python scripts uit te voeren, worden de basisbegrippen van Python, zoals declaraties, variabelen en control flow structures besproken. Ook wordt aandacht besteed aan de collection structures in Python, zoals Lists, Tuples en Dictionaries. Vervolgens wordt de focus gericht op het gebruik van functies in Python met de verschillende methoden van parameter passing, zoals by value en by reference. Ook de scope van variabelen en lambda functies worden hierbij besproken. De afhandeling van fouten in Python scripts met behulp van exception handling komt aan de orde en ook de functionaliteit van diverse Python library functies, zoals die voor het benaderen van files, staat op het programma. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de opdeling van Python software in modules en komt het gebruik van namespaces en packages aan de orde. Tenslotte wordt object georiënteerd programmeren met classes en objects in detail behandeld. In dit opzicht worden concepten als encapsulation, inheritance en polymorphism belicht.learn python 768x512 - Cursus Python Programmeren

Doel van de cursus Python

De cursus behandelt de verschillende aspecten van het programmeren in Python. Je leert de syntax van de taal en je leert omgaan met de uitgebreide Python standaardbibliotheek waardoor je niet zelf steeds opnieuw het wiel hoeft uit te vinden en snel complexere programma′s kunt bouwen.

Is deze cursus geschikt voor mij?

Ben jij een Developer en/of systeembeheerder? En wil je leren programmeren in Python? Dan is deze cursus precies waar je naar op zoek bent.

Welke voorkennis is gewenst?

Kennis en ervaring met programmeren is niet strikt noodzakelijk om deel te nemen aan deze cursus. Ervaring in C, C#, Java, Perl of Visual Basic is bevorderlijk voor een goede begripsvorming.
python leren 768x512 - Cursus Python Programmeren

Samen met andere cursisten

Klassikaal

Bij onze klassikale cursussen zit inbegrepen:

Samen met andere cursisten

Klassikaal online classroom

Lessen in ons virtueel klaslokaal:

Samen met je collega's bij jou op locatie of in onze online classroom

inCompany (ook online classroom): Cursus Python Programmeren

Wil je de productiviteit en vaardigheden van jouw collega’s verbeteren? Geen probleem. Wij geven de cursus graag bij jou op kantoor of Online via bijvoorbeeld Microsoft Teams.

Deze en 2.000+ andere bedrijven gingen je al voor:

Gerelateerde cursussen

Deel de Cursus Python Programmeren met je vrienden of collega's
Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on google

Download gratis de brochure!

Bel me terug

Bel me terug Formulier